Servicii
Administrator Expert poate asigura, in functie de serviciile contractate prin contract de administrare, managementul financiar si managementul de proprietate al Asociatiei de Proprietari urmatoarele tipuri de activitati:

A. pentru administrare financiara:


 • organizarea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice;
 • gestionarea bunurilor materiale si fondurilor banesti;
 • intocmirea listelor lunare de plata si afisarea acestora;
 • incasarea, in locul pus la dispozitie de catre asociatie a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale --asociatiei precum si a altor venituri cuvenite Asociatiei;
 • calcularea si incasarea penalizarilor conform Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, a Hotarārii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 si a sistemului aprobat de adunarea generala;
 • intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • intocmirea si depunerea, semestrial, a situatiei elementelor de activ si pasiv ale asociatiei la Primaria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine beneficiarul;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat;
 • plata impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;
 • intocmirea si prezentarea anuala, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

B. pentru administrare tehnica:


 • verificarea sau avizarea, daca este cazul, a indexului contoarelor de retea aferente mai multor asociatii de proprietari;
 • procurarea mijloacelor materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietatii comune; raspunderea asupra integritatii acestora;
 • instiintarea comitetului executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii;
 • urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
 • supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor, consemnānd finalizarea acestora; asigurarea efectuarii de plati corespunzatoare stadiului lucrarii;
 • controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, si in caz de incalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • inspectarea proprietatii comune in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa etc.);
 • asigurarea consumabilelor de birotica necesare desfasurarii activitatilor prevazute in contractul de administrare.
Administrator Expert © 2009 -