Legislatia serviciilor publice (energie termica, apa si canalizare, salubrizare, gaze)Home | Legislatie | Legislatia serviciilor publice

Legi, norme, ordonante si H.G.


 •  Ordinul nr. 343 / 2010 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
  Actualizare cu: Rectificarea din 29.07.2010
  Ultima modificare a legii: 29 Iulie 2010

 •  Norma tehnica pentru aplicarea ordinului nr. 343 / 2010 (acrobat_icon pdf.)
  Repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
  Ultima modificare a legii: 20 Iulie 2010

 •  Hotararea nr. 348 / 1993 (acrobat_icon pdf.)
  Contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
  Ultima modificare a legii: 20 Iulie 1993

 •  Hotararea nr. 933 / 2004 (acrobat_icon pdf.)
  Contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
  Ultima modificare a legii: 10 Iunie 2004

 •  Ordinul nr. 483 / 2008 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
  Ultima modificare a legii: 29 Septembrie 2008

 •  Normativ tehnic pentru aplicarea ordinului nr. 233 / 2004 (acrobat_icon pdf.)
  Normativ tehnic privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
  Actualizare cu: O.U.G. 255/2006
  Ultima modificare a legii: 04 Mai 2006

 •  Legea nr. 51 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Serviciile comunitare de utilitati publice
  Actualizare cu: O.U.G. 13/2008
  Ultima modificare a legii: 26 Februarie 2008

 •  Decizia nr. 70 / 1999 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei termice
  Ultima modificare a legii: 09 Noiembrie 1999

 •  Legea nr. 325 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Serviciul public de alimentare cu energie termica
  Ultima modificare a legii: 14 Iulie 2006

 •  Ordonanta de urgenta nr. 48 / 2004 (acrobat_icon pdf.)
  Adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica
  Actualizare cu: Legea 430/2004, Legea 228/2006
  Ultima modificare a legii: 23 Iunie 2006

 •  Ordonanta nr. 36 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
  Actualizare cu: Legea 483/2006, O.G. 13/2009, Legea 48/2010
  Ultima modificare a legii: 24 Martie 2010

 •  Legea nr. 241 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare
  Actualizare cu: Rectificarea din 25.01.2007, O.U.G. 13/2008
  Ultima modificare a legii: 26 Februarie 2008

 •  Ordinul nr. 29N / 1993 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
  Ultima modificare a legii: 23 Decembrie 1993

 •  Legea nr. 101 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Serviciul de salubrizare a localitatilor
  Actualizare cu: O.U.G. 92/2007, Legea 224/2008
  Ultima modificare a legii: 06 Noiembrie 2008

 •  Ordinul nr. 77 / 2009 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale
  Actualizare cu: Ordinul 34/2010, Ordinul 41/2010
  Ultima modificare a legii: 14 Ianuarie 2011

 •  Conditii de aplicare a ordinului 52 / 2007 (acrobat_icon pdf.)
  Conditii generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale
  Ultima modificare a legii: 06 Decembrie 2007
Administrator Expert © 2009 -