Legislatia financiar-contabila, fiscala si contributii socialeHome | Legislatie | Legislatia financiar-contabila, fiscala si contributii sociale

Legi, norme, ordonante si H.G.


 •  Codul Fiscal (acrobat_icon pdf.)
  Codul Fiscal al Romaniei
  Actualizare cu: Legea 571/2003, normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, rectificarea publicata in MOF 112/2004, codul de Procedura Fiscala din 2004, H.G. nr. 977/2004, O.G. 94/2004, Legea 507/2004, H.G. 783/2004, O.G. 83/2004, Legea 494/2004, O.U.G. 123/2004, O.U.G. 138/2004, Legea 96/2005, O.U.G. 24/2005, O.U.G. 30/2005, O.U.G. 45/2005, Legea 164/2005, Legea 163/2005, Codul de procedura fiscala, Legea 210/2005, Legea 247/2005, Decizia Curtii Constitutionale 568/2005, H.G. 797/2005, O.U.G. 203/2005, O.U.G. 21/2006, O.U.G. 33/2006, Legea 317/2006, O.G. 43/2006, H.G. 1514/2006, Legea 343/2006, Rectificarea publicata in MOF 765 din 07/09/2006, O.U.G. 110/2006, O.U.G. 22/2007, H.G. 667/2007, O.U.G. 106/2007, Legea 372/2007, O.U.G. 155/2007, O.U.G. 51/2008, O.U.G. 94/2008, Ordinul 1984/2008, H.G. 664/2008, O.U.G. 50/2008, O.U.G. 91/2008, O.U.G. 127/2008, O.U.G. 200/2008, H.G. 1697/2008, O.U.G. 29/2009, O.U.G. 34/2009, rectificarea publicata in MOF 254/2009, O.U.G. 46/2009, H.G. 960/2009, Legea 329/2009, Legea 343/2009, Legea 367/2009 , O.U.G. 109/2009, Legea 22/2010, Legea 24/2010, O.U.G. 22/2010, Legea 76/2010, O.U.G. 54/2010, O.U.G. 58/2010, O.U.G. 59/2010, O.U.G. 34/2010, Legea 168/2010, O.U.G. 82/2010, O.U.G. 87/2010, Legea 188/2010, HG 1347/2010, O.U.G. 117/2010, O.U.G. 49/2011, H.G. 642/2011, O.G. 30/2011, O.U.G. 125/2011
  Ultima modificare a legii: 27 Martie 2012

 •  Norma metodologica de aplicare a Codului Fiscal (acrobat_icon pdf.)
  Aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Actualizare cu: H.G. 1840/2004, H.G. 783/2004, H.G. 84/2005, H.G. 610/2005, H.G. 797/2005, H.G. 580/2006, H.G. 1514/2006, H.G. 1861/2006, H.G. 213/2007, H.G. 1195/2007, H.G. 1579/2007, O.U.G. 155/2007, H.G. 686/2008, H.G. 1618/2008, H.G. 192/2009, H.G. 488/2009, H.G. 616/2009, H.G. 956/2009, H.G. 1.620/2009, H.G. 296/2010, H.G. 768/2010, H.G. 791/2010, H.G. 1355/2010, H.G. 150/2011, H.G. 50/2012
  Ultima modificare a legii: 31 Ianuarie 2012

 •  Ordinul nr. 1969 / 2007 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
  Ultima modificare a legii: 09 Noiembrie 2007

 •  Reglementare pentru aplicarea ordinului 1969 / 2007 (acrobat_icon pdf.)
  Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial
  Ultima modificare a legii: 09 Noiembrie 2007

 •  Ordinul nr. 2226 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
  Actualizare cu: Ordinul 3420/2009
  Ultima modificare a legii: 23 Decembrie 2009

 •  Legea nr. 82 (r4) / 1991 (acrobat_icon pdf.)
  Legea contabilitatii
  Actualizare cu: O.U.G. 37/2011
  Ultima modificare a legii: 22 Aprilie 2011

 •  Legea nr. 22 / 1969 (acrobat_icon pdf.)
  Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice
  Actualizare cu: Legea nr. 54/1994
  Ultima modificare a legii: 15 Iulie 1994

 •  Legea nr. 252 / 2003 (acrobat_icon pdf.)
  Registrul unic de control
  Ultima modificare a legii:10 Iunie 2003

 •  Norma metodologica pentru plata contributiilor sociale (acrobat_icon pdf.)
  Aplicarea ordinului nr. 1644/2003 privind declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributiile sociale
  Ultima modificare a legii:21 Noiembrie 2003

 •  Ordonanta de urgenta nr. 158 / 2005 (acrobat_icon pdf.)
  Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
  Actualizare cu: Actualizare cu: O.G. 1/2006, O.G. 35/2006, Legea 399/2006, O.U.G. 91/2006, O.U.G. 36/2010, O.U.G. 117/2010
  Ultima modificare a legii:30 Decembrie 2010

 •  Norma metodologica privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate (acrobat_icon pdf.)
  Aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
  Actualizare cu: Ordinul 283/2006, Ordinul 141/2006, Ordinul 526/2006, Ordinul 213/2006, Ordinul 175/2007, Ordinul 830/2007, Ordinul 430/2010, Ordinul 470/2010, Ordinul 130/2011, Ordinul 1062/2011
  Ultima modificare a legii: 06 Iulie 2011

 •  Norma metodologica pentru plata contributiilor de sanatate (acrobat_icon pdf.)
  Stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
  Actualizare cu: Ordinul 903/2007, Ordinul 509/2008, Ordinul 754/2008, Ordinul 491/2009, Ordinul 1000/2009, Ordinul 29/2011
  Ultima modificare a legii: 21 Ianuarie 2011

 •  Ordinul nr. 100 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
  Ultima modificare a legii: 27 Februarie 2006

 •  Norma metodologica de aplicare a ordinului 331 / 2001 (acrobat_icon pdf.)
  Desfasurarea activitatii de executare silita
  Ultima modificare a legii: 24 Mai 2001

 •  Ordonanta de urgenta nr. 99 / 2006 (acrobat_icon pdf.)
  Institutiile de credit si adecvarea capitalului
  Actualizare cu: Legea 227/2007, O.U.G. 215/2008, O.U.G. 25/2009, Legea 270/2009, O.U.G. 26/2010, Ordonanta 13/2011, Legea 287/2011, Ordonanta 1/2012
  Ultima modificare a legii: 18 Ianuarie 2012

 •  Ordonanta de urgenta nr. 28 (r2) / 1999 (acrobat_icon pdf.)
  Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Actualizare cu: O.G. 53/2005, O.G. 28/2006, Ordonanta 47/2007, Legea 264/2008, Ordonanta 8/2011, Ordonanta 14/2011
  Ultima modificare a legii: 26 August 2011

 •  Precizare pentru aplicarea legii 348 / 2004 (acrobat_icon pdf.)
  Masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
  Ultima modificare a legii: 10 Decembrie 2004
Administrator Expert © 2009 -